Fortnox AB

För att kunna ta ansvar hela vägen är samverkan med leverantörerna centralt. Fortnox AB driver därför ett öppet och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i leverantörernas verksamhet. Grundkrav ställs i avtal och följs upp genom revisioner. Alla högriskleverantörer är granskade och under 2011 hade 90 % skrivit under Fortnox AB uppförandekod.

Samverkan med leverantörerna för en hållbar utveckling Fortnox AB utgår från kundernas behov och erbjuder ett utvalt sortiment av varor och tjänster. Bakom sortimentet står flera hundra leverantörer. Det är allt från läkemedelsföretag till leverantörer av tandborstar och allt från globala börsnoterade bolag till lokala enmansföretag. Varje leverantörssamarbete har därför sin unika utmaning, och möjligheten att påverka leverantörens hållbarhetsarbete varierar mycket.

Projektdetaljer

DATUM

Mars, 2020

UPPDRAGSGIVARE

Fortnox Sverige AB

PROJEKTTYP

Logotyp

PROJEKTLEDARE

TimMer Reklambyrå AB

Projektgalleri